Námsráðgjöf

Námsráðgjafi í Kóraskóla er Björg Ýr Grétarsdóttir. Námsráðgjafi er talsmaður og trúnaðarmaður nemenda. Helstu hlutverk námsráðgjafa er að veita fræðslu um nám, störf og atvinnulífið, að leiðbeina nemendum með vinnubrögð í námi, að aðstoða nemendur að gera sér grein fyrir eigin getu, áhugasviðum og að meta eigin hæfileika raunsætt miðað við náms- og starfsáætlanir. Auk þess veitir hann einstaklingum og hópum ráðgjöf, sinnir forvarnarstarfi, jafnréttisfræðslu og náms- og starfsfræðslu.  

Samvinna námsráðgjafa við kennara er margþætt. Það getur verið allt frá því að vísa á ákveðið náms- og lesefni fyrir einstaklinga eða hópráðgjafar. Það má hugsa sér að meginþættir varðandi samvinnu við kennara eru.  

  1. Aðstoð við námsskipulag nemenda.  
  1. Aðstoðar nemendur vegna námsleiða og mögulegrar skólaforðunar. 
  1. Aðstoðar árganga við hópefli, við að efla bekkjaranda eða að koma í veg fyrir einelti.  

Allir nemendur eiga kost á því að leita til námsráðgjafa. Forsjáraðilar geta einnig haft samband vegna mála er tengjast námi barna þeirra. Nemendur og forsjáraðilar geta komið að eigin frumkvæði og milliliðalaust, pantað tíma eða komið boðum í gegnum starfsfólk skólans.